Litterære


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Samrådet for de litterære selskaber i Danmark

Samrådet for de litterære selskaber i Danmark forbinder 56 litterære selskaber, hvoraf mange har egne landsforeninger.   


De litterære selskabers engagement spreder sig over en række af de centrale danske, tyske og angelsaksiske forfatterskaber samt over forskellige genrer eller litterære perioder. Et betydeligt antal af dem har en høj aktivitet med møder, foredrag, læsekredse, kurser, blad- og bogudgivelser og samler mange interesserede om litteraturen.


Ideen med Samrådet er, at litterært interesserede, der er tilknyttet et selskab, kan informere andre litterært interesserede om aktiviteter og tilbud.


En vigtig funktion for Samrådet er afholdelsen af den danske litteraturs klassikerdag. Formålet med Klassikerdagen er at sætte fokus på klassikerlitteraturen og kulturarven. Omkring klassikerdagen har Samrådet et tæt samspil med Danmarks Biblioteksforening, Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.


Samrådets bestyrelse tager også initiativ til møder, foredrag og andet om emner, forfattere og forfatterskaber som ikke er knyttet til et bestemt selskab. Således deltog Samrådet i planlægning og gennemførelse af "København Læser" hvor "Kroppen i bøgerne" var temaet. Andre eksempler er arrangementer omkring Oehlenschläger og Frederik Paludan-Müller og arrangement af og deltagelse i nordiske og internationale konferencer for litterært engagerede.


I forhandlingerne om og forberedelser til at styrte litteraturhistorien i uddannelserne deltager Sam-rådet med stor energi. Der udfoldes anstrengelser for at gøre politikerne i folketinget og kulturministeriet opmærksomme på den klassiske litteraturs betydning.


Samrådet har kontakter med ligestillede organisationer i Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannien samt til enkeltselskaber i Norge. Så vel i disse lande som i Danmark antager virksomheden i de litterære selskaber mere og mere karakter af en folkebevægelse.
Samrådet for de litterære selskaber i Danmark

Hald Hovedgaard

Ravnsbjergvej 76

8800 Viborg


Tel:    (+45) 86 63 84 10

Email: pqr@haldhovedgaard.dk

Web:  www.litteraturselskaber.dk

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd