Museer


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark

Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark  (SAMMUS) er en landsdækkende organisation af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske museer mv. i Danmark.


Sammenslutningen repræsenterer 75 forskellige museumsforeninger i Danmark med ca. 35-40.000 medlemmer.


Som medlemmer kan optages museums-foreninger og venneforeninger, der betaler det årlige kontingent. Medlemsforeninger fra andre end kulturhistoriske museer kan optages efter bestyrelsens beslutning.


Det er landsorganisationens formål at

  •  styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne

  •  synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de danske museer

  •  sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik

  •  sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeningerne i ind- og udland.Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark 

John Holmer, Formand

Havnevej 8,

4720 Præstø


Tel:   (+45) 40 46 01 12

Mail:  kontakt@sammus.dk

Web:  www.sammus.dk
Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd