Kunst


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Sammenslutningen af Danske KunstforeningerSammenslutningen repræsenterer knap 50 lokale danske kunstforeninger  fordelt over hele landet.


Sammenslutningen optager alle danske kunstforeninger, der har som formål offentligt at udbrede kendskab til eller fremme interessen for kunst.
Det er Sammenslutningens formål :

  • At bidrage til at udbrede kendskabet til bildende kunst i Danmark gennem vandreudstillinger og anden oplysende virksomhed.
  • At varetage opgaver af fælles interesse for de tilsluttede kunstforeninger.


Sammenslutningens vigtigste virksomhed er at arrangere vandreudstillinger, der tilbydes medlemsforeningerne. Disse udstillingerne sammensættes af landsbestyrelsen, og de udvælges blandt professionelle kunstnere, som efter emne og ønske kan udstille alene eller som gruppe.


Sammenslutningen afholder også halvårlige møder for medlemmerne og arrangerer Kunstforeningernes Dag, som regel den første lørdag i februar for at gøre opmærksom på de lokale kunstforeningers stor arbejde gennem forskellige initiativer for medlemmerne eller for borgerne.


Desuden uddeler Sammenslutningen Frederik Dam prisen, der er Sammenslutningen af Danske Kunstforeningers hæderspris, som tildeles en organisation eller person, som har ydet en forbilledlig eller ekstraordinær indsats i formidlingen af anerkendt og professionel kunst til hele landet eller i en kunstforening i Danmark.


SDKs aktiviteter landet rundt har kunnet følges siden stiftelsen i 1944.

SDK skiftede i 90erne fra at være fast på finansloven til at skulle søge midler fra Tips-Lotto puljen til kulturelle formål – samtidig med at Sekretariatet for Vandreudstillinger, der er distribueringsled, overgik til at være selvejende institution. Under den nuværende regering er SDKs situation den, at der skal søges midler i Kunstsekretariatet under kulturministeriet. Her er det Billedkunstrådet, der afgør, hvor stor den økonomiske tildeling kan blive fra år til år.


Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger

Finn Mikkelsen, formand

Alhøjvænget 31

4220 Korsør


Tel:    (+45) 5837 4061 /mobil: 3010 6982

Email: fmik@korsoerkunst.dk

Web:  www.sdkunst.dk

Facebook


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd