Film


Det Frivillige

Kulturelle Samråd
Sammenslutningen af Danske Filmklubber

Tagensvej 85 E, 1. sal

2200 København N


Tel:    (+45) 33 21 41 76

Email: sekr@dabuf.dk

Web:  www.danskefilmklubber.dk


Sammenslutningen af Danske Filmklubber


Sammenslutningen af Danske Filmklubber (SDF) er interesseorganisation for landets voksenfilmklubber.


Det er SDFs formål at styrke de danske filmklubbers arbejde for at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kommunikationsmiddel og som kunstart.


Det er SDFs opgave at repræsentere filmklubberne som en samlet forbrugerkreds over for myndigheder og organisationer.


En filmklub er et non-kommercielt foretagende, hvor der forevises kvalitetsfilm, og hvor interessen for filmen som kunstart søges udbredt.


Det er svært at definere film af høj kvalitet, men alligevel er filmklubberne nødt til at foretage en udvælgelse blandt de film, der er i dansk distribution, for på den måde at markere, at det kun er film over en vis kvalitetsgrænse, der har klubbernes interesse.


SDF blev stiftet d. 7. september 1952. Det Danske Filminstitut støtter Sammenslutningen af Danske Filmklubbers drift og udgivelse af Filmkatalog.


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd