Huse


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Kulturhusene i DanmarkKulturhusene i Danmark

Farvergade 27D, 3. sal

1463 København K.


Tlf.:   (45) 33 14 12 00

Email: kulturhusene@kulturhusene.dk

Web:  www.kulturhusene.dk

Facebook:
Kulturhusene i Danmark er landsforening for knap 90 kulturhuse, lige fra mindre, frivilligt drevne huse i landdistrikterne til de største, kommunale enheder i storbyerne.


Kulturhusene i Danmark består af lokale kulturhuse, aktivitetshuse, medborgerhuse o.l. Fælles for dem er, at de både formidler kunst og kultur på højt niveau og samtidig faciliteter lokale igangsættere med fysiske rammer og nødvendig viden. 


Kulturhusene danner dermed en tryg og inspirerende ramme om det lokale foreningsliv, de frivillige ildsjæle og de upcoming kunstnere samtidig med, at de fungerer som scener for de etablerede kunstnere.


De danske kulturhuse er kulturelle og sociale mødesteder med en stærk lokal forankring og tæt kontakt til borgerne, og de arbejder lokalt for at styrke et inkluderende og mangfoldigt kulturliv.


Landsforeningen Kulturhusene i Danmark er en kulturpolitisk forening, hvis formål det er

  •  at styrke og udvikle det folkelige og demokratisk kulturelle arbejde i hele Danmark.

  •  at repræsentere medlemshusenes fælles interesser overfor myndigheder, organisationer,

      interessegrupper og andre samarbejdspartnere.

  •  at støtte den lokale udvikling af eksisterende huse og dannelsen af nye huse.

  •  at fremme en kultur med et socialt aspekt, som tilgodeser brugernes medleven og aktivitet.

  •  at arbejde for videndeling og udvikling af kompetencer og ny viden ifm.  kulturhusdrift.


Landsforeningen har eksisteret siden 1987.Landsforeningen støttes økonomisk af Kulturministeriet

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd