Samråd


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Kulturelle Samråd i Danmark

Kulturelle Samråd i Danmark (KSD) er en landsforening for de Kulturelle Samråd i kommunerne. Der findes ca. 45 samråd i landets 98 kommuner.


De lokale Kulturelle Samråd er paraplyer for de lokale foreninger inden for amatørkunst, frivillige kulturelle foreninger og kulturarv.

Deres opgave er både at være talerør for det kulturelle foreningsliv i forhold til de lokale politikere, ligesom de kan igangsætte og koordinere fælles kulturelle aktiviteter i kommunerne.


Landsforeningen varetager bl.a. følgende opgave

  •  rådgive, informere og inspirere samråd

  •  være bindeled mellem samrådene

  •  bistå med oprettelse af nye samråd

  •  arrangere kurser, seminarer, temamøder, årsmøder, konferencer o. lign.

  •  igangsætte udviklingsarbejde inden for området

  •  være bindeled mellem samrådene og myndigheder

  •  samarbejde med andre organisationer inden for kulturområdet, nationalt og internationalt


Landsforeningen støttes økonomisk af Kulturministeriet

 
Kulturelle Samråd i Danmark 

Vartov, Farvergade 27 D, 3. sal

1463 København K


Tel:    (+45) 33 93 13 26

Email: kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk

Web: www.kulturellesamraad.dk

Facebook


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd