Medlemmer


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Medlemmer

Paraplyorganisationen Det Frivillige Kulturelle Samråd - DFKS - blev stiftet på et repræsentantskabsmøde den 2. maj 2015.


Det Frivillige Kulturelle Samråd består af 9

organisationer, der er landsforeninger for lokale foreninger og selskaber, hvor frivillige

formidler, organiserer, arrangerer, skaber rammer m.v. for kunst, kultur og kulturarv i teaterforeninger, kunstforeninger, filmklubber, forfatterforeninger, kulturhuse,

museumsforeninger, lokalhistoriske foreninger og kulturelle samråd.
Nærmere  information om de ni landsforeninger kan findes i  undermenuen, som derogså linkes til ved at trykke på foreningerne nedenfor.

 

Danmarks Teaterforeninger

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Dansk Lokalhistorisk Forening

Kulturelle Samråd i Danmark

Kulturhusene i Danmark

Sammenslutningen af Danske Filmklubber

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger

Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark

Samrådet for de litterære selskaber i Danmark
Samrådet omfatter 9 landsorganisationer inden for det frivillige kulturelle område.


Landsforeningernes lokale aktører er frivillige, der organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for den professionelle kunst og for kulturen i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, filmklubber, litterære selskaber, kulturhuse, kulturelle samråd, museumsforeninger og lokalhistoriske foreninger.


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd