Historie


Det Frivillige

Kulturelle Samråd


Dansk Lokalhistorisk Forening

Verner Hansen, (kasserer)


Tel:   

email: dlfskb@gmail.com

Web: www.dansklokalhistoriskforening.dkDansk Lokalhistorisk Forening


Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) har til formål at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde.


Foreningen skal ved sin virksomhed fremme samarbejdet mellem lokalhistoriske foreninger, institutioner og enkeltpersoner samt virke for medlemmers interesser over for offentlige myndigheder.


Foreningens virksomhed består i at udgive publikationer, afholde kurser og iværksætte andre aktiviteter. Som medlemmer kan optages foreninger, institutioner og enkeltpersoner. Foreningen kan tilslutte sig og samarbejde med beslægtede organisationer.


Hvert år yder Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) inden for de økonomiske muligheder støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer mm. Der kan således ydes støtte til lokalhistoriske aktiviteter, herunder udgivelse af monografier, årsskrifter, jubilæumsskrifter, genudgivelser, programmer eller lignende til lokalhistoriske udstillinger samt andet med lokalhistorisk tilsnit, cd, dvd mm.


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd