Teater


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger (DT) er landsorganisation for 67 lokalt forankrede publikumsorganisationer. 


Danmarks Teaterforeninger arbejder for en optimal formidling af scenekunst i hele landet. Den blev etableret i 1967 og har sekretariat på Vartov i København.


Landsorganisationen er en upolitisk organisation for teaterforeninger, andre lignende teaterformidlere og arrangører af turnéteater. 


Den har til opgave at varetage medlemmernes interesser på de teaterfaglige, kulturpolitiske og økonomiske områder og særligt i forhold til regering, Folketing, Kulturministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt i forhold til teaterproducenter.


De 67 lokale publikumsorganisationer er i daglig tale kendt som de lokale teaterforeninger, og er geografisk fordelt ud over hele landet.


De lokale teaterforeninger arrangerer årligt ca. 1.500 teaterforestillinger og formidler årligt omkring 330.000 teaterbilletter. Det er teaterforeningernes formål, at vise et bredt udsnit af professionelt turnéteater.


Dette formål nås ikke gennem et centralt fastlagt repertoire, men gennem den lokale forenings suveræne repertoirevalg. Den lokale forening er opstået på baggrund af lokale behov, og den lokale forenings bestyrelse har derfor det bedste kendskab til, hvad der skal være på repertoiret

.
Danmarks Teaterforeninger

Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal

1463 København K


Tel:    (+45) 35 35 48 46

Email: post@dk-teaterforeninger.dk

Web:  http://www.dk-teaterforeninger.dk

Facebook:


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd