Aktiviteter


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Målsætninger for aktiviteter 

Det Frivillige Kulturelle Samråd vil arbejde for:

 • at samle de landsorganisationer, der kan tilslutte sig samrådets formål,
 • at støtte og udvikle det kulturelle arbejde, der kan rummes inden for formålet,
 • at styrke samarbejdet på tværs af medlems-organisationerne,
 • at varetage områdets fælles interesser over for myndigheder, beslutningstagere etc.,
 • at fremme områdets aktiviteter gennem udviklings- og forsøgsarbejde,
 • at styrke området gennem fælles uddannelsestilbud, kurser og konferencer,
 • at medvirke til at indsamle viden og dokumentation om området


Aktivitetsmæssigt vil samrådet arbejde for at etablere et fælles sekretariat.

Visioner for kerneopgaver 

Det frivillige Kulturelle samråd vil fokusere på at udvikle følgende fire kerneopgaver:


1. Basale sekretariatsopgaver

Som en paraply for det frivillige kulturelle område vil der være basale sekretariatsopgaver, som skal varetages, såsom

 • information og rådgivning til medlemsorganisationer bl.a. om nye tiltag inden for området
 • høringssvar og dialog med myndigheder og beslutningstagere
 • fælles indlæg i den bredere kulturdebat
 • servicering af bestyrelsen


2. Tværgående udviklings- og forsøgsarbejde

Der er stort behov for at iværksætte mere systematisk udviklingsarbejde inden for området. Det kan ske ved projekter som fx

 • Samarbejde med folkeskolen
 • Bedre og lettere adgang til kunst og kulturlivet for marginaliserede børn og unge,
 • indvandrere, socialt svage, ensomme m.v.
 • Kunsten, kulturen og kulturarven som løftestang i tyndt befolkede områder
 • Udvidet samarbejde med det omgivende samfund
 • Større involvering af børn og unge


3. Kurser, seminarer og konferencer

Det er vigtigt at gøre arbejdet som frivillig både spændende, meningsfuldt og lærende. Derfor ønsker Det Frivillige Kulturelle Samråd

 • at udvikle kurser, der skal motivere og kvalificere de frivillige, således at deres deltagelse i de frivillige aktiviteter kan blive til endnu større glæde for dem selv og medlemmerne. Kurser vil desuden betyde en styrkelse af den livslange læring, der sker ved deltagelse i foreningslivet og en styrkelse af borgerinddragelsen i det lokale demokratiske liv. Derudover vil kurser i det at arbejde frivilligt, i projektledelse, politisk arbejde, kommunikation samt faglige kurser m.v. være med til at rekruttere og fastholde de kulturelle frivillige.
 • at udbyde konferencer og seminarer, der belyser kulturpolitiske spørgsmål af relevant karakter samt præsenterer ny viden på det kulturelle område.

4. Dokumentation m.v.

Det frivillige kulturelle område har ingen tidssvarende forskning eller mere systematisk vidensind-samling og dokumentation af aktiviteter og udviklingsbehov. Det er ikke acceptabelt i betragtning af de frivillige kulturelles store betydning for kulturelle aktiviteter og kulturtilbud rundt om i landet. Derfor ønsker Det Frivillige Kulturelle Samråd:

 • at styrke forskning, vidensindsamling og dokumentation af områdets aktiviteter, indsats og betydning.
 • at kunne kortlægge udviklingsbehov inden for kulturpolitisk prioriterede indsatsområder.


Kommende  aktiviteter

Kommende aktiviteter vil blive præsenteret på følgende undermenuer. 


 • Information, høringssvar og indlæg
 • Udviklingsarbejde
 • Kurser og konferencer
 • Dokumentation

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd