Mission


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Mission

Med stiftelsen af Det Frivillige Kulturelle Samråd ønsker området at styrke sin udbredelse, så alle borgere får lige muligheder for adgang til kunst og kultur.


Der er ingen tvivl om, at oplevelser med kunst, kultur og kulturarv kan bevæge mennesker og forandre deres liv i positiv retning - at man bliver oplivet og oplyst af at beskæftige sig med kunst, frivillig kultur og  kulturarv. Derfor har moderne velfærdsstater det som et vigtigt mål at sikre fri og lige adgang for alle borgere.


Samrådet ønsker derfor

 • at styrke områdets synlighed og fremme
 • dialogen med såvel lokale som nationale politikere,
 • at styrke udviklingsarbejde og
 • efteruddannelse af de frivillige,
 • at sikre mere viden, dokumentation og
 • statistik om de kulturelt frivilliges virke og
 • betydning for kunsten, kulturen og kulturarven.


Visionsoplæg


Samrådet nåede inden udskrivning af valget på opfordring af daværende Kulturminister Marianne Jelved at aflevere et visionsoplæg i Kulturministeriet.


Det Frivillige Kulturelle Samråd har følgende visioner.  Vi vil

 • fremme udbuddet og kvaliteten af kunstneriske, kulturelle og kulturarvsbaserede aktiviteter for alle borgere.
 • være mere synlige i kulturdebatten og få mere vægt i kulturpolitikken, nationalt og lokalt
 • være et fælles talerør og en samlende dialogpartner med de kulturpolitiske myndigheder og beslutningstagere.
 • være ligestillet med andre foreningsområder i tilskudspolitikken.
 • støtte og styrke udviklingsarbejde inden for området.
 • styrke området gennem kurser og konferencer.
 • medvirke til at generere forskning, viden og dokumentation om området.


Vi håber, at den nye kulturminister vil gå videre i behandlingen af visionsoplægget


Visionsoplægget kan læses her"Det frivillige kulturelle foreningslivs aktiviteter er med til at fremme en fri oplysning i det civile samfund med en høj grad af dannelsesmæssig og demokratisk potentiale".


Visionsoplæg om det frivillige kulturelle område, april 2015

"Samrådet mener, at et hensigtsmæssigt middel til at fremme bæredygtige tilbud inden for kunst og kultur til alle borgere i

alle områder af landet i højere grad  må benytte ideen om "borgere hjælper borgere" - også på det kulturelle område."


Visionsoplæg på det frivillige kulturelle område, april 2015

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd