Om


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Om det Frivillige Kulturelle Samråd

Paraplyorganisationen Det Frivillige Kulturelle Samråd - DFKS - blev stiftet på et repræsentantskabsmøde den 2. maj 2015.


 

Det Frivillige Kulturelle Samråd består af 9

organisationer, der er landsforeninger for lokale foreninger og selskaber, hvor frivillige

formidler, organiserer, arrangerer, skaber rammer m.v. for kunst, kultur og kulturarv i teaterforeninger, kunstforeninger, filmklubber, forfatterforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, lokalhistoriske foreninger og kulturelle samråd.


Samrådet ønsker

  •  at styrke områdets synlighed og fremme dialogen med såvel lokale som nationale

     politikere,

  •  at styrke udviklingsarbejdet og efteruddannelsen af de frivillige

  •  at sikre mere viden, dokumentation og statistik om de kulturelt frivilliges virke og betydning

     for kunsten, kulturen og kulturarven.


For mere inforrmation om de ni landsforeninger, se menuen "Medlemmer".

Hvem er de kulturelt frivillige

Det frivillige kulturelle foreningsliv udgør en meget omfattende del af det samlede frivillige foreningsliv i Danmark.


Når vi inden for kulturområdet taler om kulturelt frivillige, drejer det sig om frivillige, der organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for kunst og kultur i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, filmklubber m. m.


I alle foreningerne er både det frivillige og det professionelle område i spil, men det er de frivilliges initiativer og engagement, der igangsætter og driver aktiviteterne.


Ud over at være en stor del af livsindholdet for mange betyder det også et mylder af kultur-aktiviteter og kulturtilbud rundt om i landet til glæde for store dele af befolkningen - og måske til ekstra glæde i de tyndt befolkede områder, hvor der ellers ikke ville være mange muligheder for at have oplevelser med kunst og kultur."Der er ingen tvivl om, at oplevelser med kunst, kultur og kulturarv kan bevæge mennesker og forandre deres liv i positiv retning - at man bliver oplivet og oplyst af at beskæftige sig med kunst, kultur og kulturarv."


Visionsoplæg på det frivillige kulturelle område, april 2015


"Det frivillige kulturelle foreningsområde kan formidle store og gode kunst- og kultur-oplevelser for alle, og kulturpolitikerne kan hermed for få midler få styrket kultur-tilbuddene rundt om i landet."


Visionsoplæg om det frivillige kulturelle område, april 2015


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd