Bestyrelse


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

Bestyrelse

Bestyrelsen består i 2019 - 2020 af:
Formand:

Bente von Schindel, Kulturelle Samråd i Danmark

dfks@dfks.dk * (+45) 33 93 13 26

 


 

Næstformand:

Johan Rosdal, Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark

johanrosdahl14@gmail.com * (+45) 38 74 85 89Kasserer:

Finn Mikkelsen, Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger

fmik@korsoerkunst.dk * (+45) 58 37 40 61


Sekretær:

Peter Ørting, Kulturhusene i Danmark

poer@vollsmose.dk  * (+45) 63 75 08 80

 


Menigt medlem af bestyrelsen:

Rune Kaldau, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF) 

runebvkaldau@yahoo.dk

(+45)b28558553


Valgregler


Ifølge vedtægterne, § 5, stk. 10 vælger de stemmeberettigede blandt de fremmødte på det ordinære repræsentantskabsmøde 5 bestyrelsesmedlemmer.


Ifølge vedtægterne, § 5, stk. 11 er bestyrelsesmedlemmernes valgperiode 2 år.  Genvalg kan finde sted.


Ifølge vedtægterne, § 7, stk. 1 konstituerer Bestyrelsen sig på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand og evt. andre poster.


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd