Start


Det Frivillige

Kulturelle Samråd

"Oplevelser med kunst, kultur og kulturarv kan bevæge mennesker og forandre deres liv i positiv retning". 

Paraply for de frivillige kulturelle foreninger 


Det Frivillige Kulturelle Samråd blev stiftet på repræsentantskabsmødet den 2. maj 2015 i Odense.

Samrådet består af 9 organisationer, der er landsforeninger for lokale foreninger og selskaber, hvor frivillige formidler, organiserer, arrangerer, skaber rammer m.v. for kunst, kultur og kulturarv i teaterforeninger, kunstforeninger, filmklubber, forfatterforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, lokalhistoriske foreninger og kulturelle samråd.


Se præsentationen af de ni landsorganisationer her. 


    Samrådet ønsker  • at styrke områdets synlighed og fremme dialogen med såvel lokale som nationale politikere,
  • at styrke udviklings- og forsøgsarbejde inden for området,
  • at tilbyde kurser og efteruddannelse for de mange kulturelt frivillige,
  • at sikre mere viden, dokumentation og statistik om de kulturelt frivilliges virke og betydning for kunsten, kulturen og kulturarven.


Hvem er de kulturelt frivilligeDet frivillige kulturelle foreningsliv udgør en meget omfattende del af det samlede frivillige foreningsliv i Danmark.

Når vi inden for kulturområdet taler om kulturelt frivillige, drejer det sig om frivillige, der koordinerer, arrangerer, formidler og skaber rammer for kunst og kultur i


.


teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, historiske  og liitterære selskaber. I alle foreningerne er både det frivillige og det professionelle område i spil, men det er de frivilliges initiativ og engagement, der igangsætter og driver aktiviteterne.


Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd