Museer

Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark

 

Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark

John Holmer, Formand

Havnevej 8,

4720 Præstø

 

Tel: (+45) 40 46 01 12

Mail: kontakt@sammus.dk

Web: www.sammus.dk

 

 

Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark (SAMMUS) er en landsdækkende organisation af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske museer mv. i Danmark.

 

Sammenslutningen repræsenterer 75 forskellige museumsforeninger i Danmark med ca. 35-40.000 medlemmer.

 

Som medlemmer kan optages museums-foreninger og venneforeninger, der betaler det årlige kontingent. Medlemsforeninger fra andre end kulturhistoriske museer kan optages efter bestyrelsens beslutning.

 

Det er landsorganisationens formål at

• styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne

• synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de danske museer

• sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik

• sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeningerne i ind- og udland.

 

 

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd