Bestyrelse

Bestyrelse

På det stiftende repræsentantskabsmøde lørdag den 2. maj 2015 i Odense blev der i henhold til vedtægterne valgt fem medlemmer til bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde den 20. maj 2015 i Vartov konstituerede bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

 

 

Formand:

Bente von Schindel, Kulturelle Samråd i Danmark

bes@dfks.dk * (+45) 33 93 13 26

 

 

 

 

 

Næstformand:

John Holmer, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark

john@holmer-as.dk * (+45) 40 46 01 12

 

 

 

 

 

 

Kasserer:

Finn Mikkelsen, Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger

fmik@korsoerkunst.dk * (+45) 58 37 40 61

 

 

 

 

 

Sekretær:

Peter Ørting, Kulturhusene i Danmark

poer@vollsmose.dk * (+45) 63 75 08 80

 

 

 

 

 

Menigt medlem af bestyrelsen:

Johan Rosdal, Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark

johanrosdahl14@gmail.com * (+45) 38 74 85 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge vedtægterne, § 5, stk. 10 vælger de stemmeberettigede blandt de fremmødte på det ordinære repræsentantskabsmøde 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Ifølge vedtægterne, § 5, stk. 11 er bestyrelsesmedlemmernes valgperiode 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

Ifølge vedtægterne, § 7, stk. 1 konstituerer Bestyrelsen sig på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand og evt. andre poster.

 

Valgregler

Copyright © All Rights Reserved det Frivillige Kulturelle Samråd